logo

Kapłani

Księża pracujący w Parafii:

Ksiądz Proboszcz
ks. Proboszcz
- ks. Mirosław Kreczmański
(święcenia kapł. 1994, w parafii od 2015)
 
Ksiądz Wikariusz
ks. Proboszcz
- ks. Andrzej Gos
(święcenia kapł. 2011, w parafii od 2015)
 
Ksiądz Rezydent
ks. Proboszcz
- ks. prałat Ryszard Lewandowski
poprzedni Proboszcz parafii
(ur. 1945; święcenia kapł. 1970; w parafii od 1991)
 
Ksiądz Rezydent
ks. Proboszcz
- ks. Józef Stachera
prowadzący Unię Apostolską Kleru
(święcenia kapł. 1992; w parafii od 2015)

 

Z Parafii pochodzą: ks. Krzysztof Bańkowski, ks. Marcin Brzeziński oraz ks. Michał Kotowski.

Duszpasterstwo