logo

Katecheci

Na terenie parafii znajdują się:

- Szkoła Podstawowa nr 34 im. Stanisława Dubois przy ul. Kruczkowskiego 12B,

- Szkoła Podstawowa nr 41 im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej Krybar przy ul. Drewnianej 8.

W szkołach tych za nauczanie religii z ramienia parafii, odpowiadają:

Szkoła Podstawowa nr 34
ks. Andrzej
- ks. Andrzej Gos
absolwent Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie (2011), katecheta (od 2011 r.) w trakcie realizacji awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.

W parafii poza działalnością katechetyczną odpowiada za opiekę nad ministrantami oraz przygotowanie kandydatów do Pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania. Sprawuje opiekę duszpasterską nad wspólnotą Różańca Rodziców oraz Ruchu Czystych Serc dla młodzieży.
 
Szkoła Podstawowa nr 41
s.Kasia
- s. Katarzyna Drapała
ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo.
mgr teologii UKSW w Warszawie, absolwentka studiów podyplomowych z edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, katechetka (od 1994 r.), nauczyciel dyplomowany.
 
 

 

Duszpasterstwo